Lasery podľa obrábaného materiálu

Rozdelenie laserových systémov podľa obrábaného materiálu

Základná rozdelenie materiálov pre obábanie na laseri je na kovové a nekovové. Je to dané fyzikálnymi vlastnosťami laserového svetla. To, do akého materiálu laser vnikne je závislé od vlnovej dĺžky svetla a jeden typ lasera sa nedá pouzžiť na všetky typy materiálov.

V našej ponuke sú preto dva základné typy laserov :
– CO2 lasery pre obrábanie nekovových materiálov ako je drevo, plasty, koža, korok, textil, papier, sklo, mramor a pod.
– Fiber lasery pre obrábanie kovových materiálov ale aj na popis rúznych druhov plastov

Nekovové materiály                                        Kovové materiály