Priemyselné značenie

Predávame rôzne typy zariadení pre značeni v priemysle:

ZNAČENIE LASEROM
Laserový lúč naruší povrch materiálu a vytvorí nezmazateľný popis. Povrchový popis, alebo aj hĺbkový gravír.
Vhodné pre kovové aj nekovové materiály.

CNC ZNAČENIE
Značenie pomocou CNC mechanickej gravírky. Povrchové značenie diamantovým hrotom, alebo hĺbkové značenie frézkou.
Vhodné pre kovové aj nekovové a pevné materiály.
ZNAČENIE MIKROÚDEROM
Tvrdý kovový hrot vybodkuje želaný popis do povrchovej vrstvy kovu. Vhodné hlavne pre kovové povrchy.
ZNAČENIE INKJETOM
Miniatúrna tlačová hlava pomocou nezmazateľného atramentu potlačí povrch predmetu.
Vhodné pre kovové aj nekovové materiály.